Projekty na podporu knihoven

Důležité informace najdete na stránce Národní knihovny ČR

Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Programy Ministerstva kultury ČR. Základním cílem programu VISK je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT). Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů. Z hlediska potřeb městských a obecních knihoven je významný zejména podprogram:


VISK 3 - Informační centra knihoven

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlavním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.


Z obsahového hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na tyto oblasti:

  1. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven
    Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT
  2. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)
  3. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů
  4. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT.


Podmínky pro získání dotace:

  1. dodržování knihovnických standardů (zaručeno pořízením knihovnického softwaru)
  2. zpřístupnění webové stránky knihovny do konce roku, pro který byla dotace přiznána. Pro splnění této podmínky je možno využít šablonu webu pro malé knihovny.


Knihovna 21. století - K21

Podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí.


Projekt internetizace knihoven

Projekt Ministerstva informatiky ČR. Zřízení přípojky k internetu a úhrada připojení

Otevírací doba knihovny

Oddělení beletrie:

Po: 7:30-11:00   12:00-18:00 hod.
Út: 7:30-11:00    ---  
St: 7:30-11:00   12:00-18:00 hod.
Čt: 7:30-11:00   ---  
Pá: 7:30-11:00   12:00-18:00

hod.

So:  8.00 - 11.00
 

 

Naučné oddělení a Studovna:

Po: 7:30-11:00   12:00-18:00 hod.
Út: 7:30-11:00    ---  
St: 7:30-11:00   12:00-18:00 hod.
Čt: 7:30-11:00   ---  
Pá: 7:30-11:00   12:00-18:00

hod.

So:  8.00 - 11.00  

 

Hudební oddělení:

Po: 7:30-11:00   12:00-16:00 hod.
Út: 7:30-11:00    ---  
St: 7:30-11:00   12:00-18:00 hod.
Čt: 7:30-11:00   ---  
Pá: 7:30-11:00   12:00-16:00

hod.

 

Dětské oddělení:

Po: 7:30-11:00   12:00-17:00 hod.
Út: ---    ---  
St: 7:30-11:00   12:00-18:00 hod.
Čt: ---   ---  
Pá: 7:30-11:00   12:00-17:00

hod.

 

 Regionální oddělení:  

Po: 7:00-15:30 hod.

 

Ptejte se knihovny

 

čte sy rád

 

logo kultura

 

pelhrimovsko 190px

 

 

  logo knihovny bile

 

instagram logo 1920x1080x

 

Logo VNF