Databáze se vzdáleným přístupem

Z pohodlí svého domova, z kanceláře či školy můžete jako registrovaný čtenář využívat online databáze. 

Přehled jednotlivých databází

Informace pro uživatele e-zdrojů

Vstupem do cílového e-zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

  • Obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v žádném případě využívat ke komerčním účelům.
  • Není povoleno stahovat nebo kopírovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů nebo jiné větší části EIZ.
  • Použití informací podléhá praxi obvyklé při tvorbě vědecké práce, tzn. že každá použitá práce by měla být náležitě citovaná (viz např. http://www.citace.com).
  • Uživatelské jméno a heslo jsou nepřenosné.