Aktuálně pro knihovny

Vzdělávání pro neprofesionální knihovníky: 

Děkujeme Kraji Vysočina za podporu knihoven v Pelhřimově

S velkou radostí a upřímnou vděčností bychom chtěli veřejně poděkovat Kraji Vysočina za štědrou dotaci ve výši 490 tisíc korun, která byla poskytnuta pro nákup nového vozidla pro Oddělení knihoven Městské knihovny Pelhřimov. 

Nový automobil, Citroën Berlingo, představuje nejen zásadní zlepšení v logistice našeho knihovnického systému, ale také zvyšuje pohodlí a efektivitu při rozvozu knih mezi 93 knihovnami, které naše oddělení obsluhuje. S tímto vozidlem můžeme zajistit, že knihy a další vzdělávací materiály budou doručovány včas a ve vynikající kondici.

Děkujeme Kraji Vysočina za neocenitelnou podporu a důvěru v naši práci a těšíme se na další spolupráci na projektech, které budou sloužit našim občanům.

Kolektiv Oddělení knihoven Městské knihovny Pelhřimov