Oddělení knihoven

 • Městská knihovna Pelhřimov
 • Oddělní knihoven - Suterén
 • Jirsíkova 841
 • 393 01   Pelhřimov
 • Telefon: 564 103 323;
 • (+420) 777 012 398
 • region@knih-pe.cz
 • www.knih-pe.cz

Výpůjční doba:  Pondělí - 7:30 - 15:30 
 Konzultace v jiném termínu je možné si předem domluvit. 
 

Kontakty:


Mgr. Markéta Kulíková (vedoucí oddělení)
Telefon: 564 103 323, E-mail:  region@knih-pe.cz

Eva Procházková
Telefon: 564 103 325, E-mail:  region-pe@knih-pe.cz

Zdeňka Jirková
Telefon: 564 103 324, E-mail:  region-hu@knih-pe.cz  

Nabízíme tyto služby:

 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • zpracování celookresní statistiky knihovnických činností
 • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • tvorba a zpracování výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů všem knihovnám okresu
 • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce
 • podpora servisních činností automatizovaného knihovnického systému zajišťujícího výkon regionálních funkcí (pro knihovní systém Clavius od firmy LANius s.r.o.,  knihovního systému Tritius REKS od firmy  Tritius Solutions a.s)
 • pomoc při zpracování knihovnické dokumentace - knihovní řády, zřizovací listiny, registrace knihovny na MK ČR
 • poradenství při zakládání webu obecní knihovny a profilu knihovny na sociálích sítích
 • pomoc při sestavování žádostí o dotaci v grantových programech Ministerstva kultury ČR, kraje Vysočina a ve strukturálních fondech 

Regionální funkce jsou určeny jako pomoc malým knihovnám s neprofesionálními knihovníky a vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Jsou definovány v zákonu č.257/2001 Sb. Městská knihovna v Pelhřimově zabezpečuje v rámci regionálních funkcí některé odborné činnosti pro celý okres Pelhřimov.