Klub deskových her

Hrajeme každou středu od 13:00 do 18:00 v hudebním oddělení!

Naše hry - katalog

Pravidla Herního klubu Městské knihovny v Pelhřimově:

  • Členem herního klubu se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, jedinou podmínkou je být registrovaným čtenářem knihovny.
  • Každý zaregistrovaný člen obdrží průkazku člena herního klubu.
  • Členství v herním klubu zaniká osobním odhlášením a odevzdáním průkazky
  • Herní klub se schází v určený den – každou středu od 13:00 – 18:00 hodin a jednou za čas se koná veřejný turnaj.
  • Každý hráč se řídí řádem Městské knihovny Pelhřimov a je povinnen se s ním seznámit.
  • Každý hráč zodpovídá za zapůjčené hry, je povinnen neprodleně hlásit zjištěné poškození, případně nekompletnost zapůjčených her.
  • Pokud hráč vrátí hru poškozenou nebo nekompletní, budeme požadovat náhradu v plném rozsahu.
  • Členství v klubu je bezplatné a člena k ničemu nezavazuje ani neopravňuje.