Vzdělávání pro knihovníky

Vzdělávání v Měk Pelhřimov pro knihovníky regionu: 

  • V  úterý 23.4. 2024 8:30 - 11:00  vzdělávací akce na téma  "Informace jako zbraň. Aneb co bychom měli vědět o kognitivním válčení". Je to téma, které spojuje informace a práci s nimi, bezpečnost, psychologii a moderní technologie.  Přednášejícím bude Mgr. at Mgr. Ondřej Filipec Ph.D. z UPOL.

  • Pondělí 24.6. od 15:00 - Bezpečný internet: Jak chránit sebe a druhé na internetu. Mgr. at Mgr. Ondřej Filipec Ph.D. z UPOL.

  • Canva pro knihovníky - termín bude upřesněn

Odborné a vzdělávací akce: 

Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací

Přehled vzdělávacích akcí Krajské knihovny Vysočina

E-learningový kurz - Služby knihoven

E-learningový Knihovnický kurz

E-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví

SKIP - přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí

On-line vzdělávání - studijní pomůcky pro knihovníky

GDPR pro knihovníky  - e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách