Dotační programy

Knihovnám doporučujeme žádat o grant z programů Ministerstva kultury:

  VISK 3 - Informační centra knihoven

  • podpora nákupu automatizovaného knihovního systému,
  • podpora zahájení výpůjček e-knih,
  • podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání,
  • podpora nákupu speciálního vybavení interaktivních učeben a dílen v knihovnách,
  • podpora dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením a další.

  Knihovna 21. století (K 21)

  • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,
  • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením,
  • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

  Uzávěrka:  začátek  10. prosince 2024 

  Přihlášky a stanovené podmínky také na adrese MK: https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

  O pomoc s vypracováním žádosti a popisem projektu se můžete obrátit i na Mgr. Markétu Kulíkovou z Oddělení knihoven Měk Pelhřimov , tel. 777 012 398, e-mail: region@knih-pe.cz.