MVS

Pokud nejsou Vámi žádané dokumenty nebo články ve fondu Městské knihovny Pelhřimov, můžete si je prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby půjčit (popř. pořídit kopii) z fondu jiné knihovny v ČR.

O výpůjčku dokumentu nebo kopii článku můžete požádat vyplněním formuláře, který je uveden níže nebo pište na email mvs@knih-pe.cz

V případě kladného vyřízení vám budou naúčtovány náklady na dopravu dokumentu nebo kopie.

Příspěvek na poštovné je 90 Kč za 1 dokument.


MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA:

Kontakt:
Miroslav Kršek
E-mail: mvs@knih-pe.cz
Telefon: 565 321 093, 564 103 319

Žádost


pole s hvězdičkou jsou povinná