Souborný katalog ČR

Souborný katalog České republiky (zkráceně SK ČRbáze SKC, dříve CASLIN) je databáze dokumentů uložených ve fondech  českých  knihoven a dalších  informačních institucí  vedených v Adresáři knihoven a informačních institucí v ČR. Databázi spravuje Oddělení souborných katalogů  Národní knihovny České republiky  a v elektronické podobě vzniká od roku 1995. V listopadu 2018 obsahovala údaje o více než 7 milionech děl. Z vyhledaných záznamů lze v mnoha případech přímo přejít do katalogu příslušné knihovny, zjistit aktuální dostupnost díla, získat informace o odebíraných ročnících periodika nebo přistoupit k plnému elektronickému textu díla.[1]

souborny katalog logo