Současnost


Jak šel čas… Městská knihovna Pelhřimov v letech 2002 – 2012

 • V červnu 2002 zavedla Městská knihovna Pelhřimov novou službu. Nezaměstnaní měli možnost půl hodiny zdarma hledat prostřednictvím Internetu v průběhu výpůjční doby zaměstnání a nabídky rekvalifikací v ČR. Podmínkou bylo potvrzení Úřadu práce.
   
 • Od března 2003 byl v dětském oddělení knihovny zahájen provoz Internetu pro dětské uživatele.

 • V května 2004 přešla knihovna na nový automatizovaný knihovnický systém Clavius, který nabídl modernější služby pro všechny uživatele. Součástí nabízených služeb byla i bezplatná rezervace žádaných dokumentů.

 • Září 2004 přineslo novou službu návštěvníkům knihovny. Bylo zakoupeno špičkové skenovací zařízení a ve studovně je možné si naskenovat fotografie, texty, obrázky na list papíru za cenu 5,-Kč do maximálního formátu A4 nebo si na CD naskenované údaje nechat vypálit.

 • V roce 2004 začala pelhřimovská knihovna se stahováním autoritních záznamů z Databáze národních autorit z Národní knihovny ČR a zároveň sama začala posílat nově vytvořené autoritní záznamy do této databáze.

 • Od roku 2005 připravuje pelhřimovská knihovna projekt Celoživotní vzdělávání. Cílem projektu je umožnit nejširší veřejnosti v průběhu celého života být účastníkem vzdělávání, kdykoliv to pocítí jako potřebné, ale také ji pozitivně motivovat pro celoživotní učení. Projekt Celoživotní vzdělávání zahrnuje pořádání přednášek a tvůrčích dílen na rozličná témata s cílem  zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence z osobního, občanského, společenského i pracovního života, které pomohou účastníkům zlepšit jejich společenské i pracovní uplatnění.

 • V témže roce při Městské knihovně Pelhřimov vznikl Literární klub. Podnět přišel od studentů středních škol v Pelhřimově, kteří se zúčastňovali autorských čtení Začínáme ... s panem Jaroslavem Maxem Kašparů.

 • 8. července 2005 byl do studovny pelhřimovské knihovny předán Obchodní akademií Pelhřimov do užívání počítač, který byl zakoupen z prostředků projektu Vzdělávání seniorů v oblasti ICT financovaného Fondem Vysočiny. Z rozpočtu Kulturního zařízení města Pelhřimova byl k počítači dokoupen monitor. Na studovně tak přibylo jedno počítačové místo určené přednostně seniorům  s bezplatným přístupem na Internet.

 • Od února 2006 pelhřimovská knihovna zavedla nově do svých poskytovaných služeb nabídku zhotovení rešerše na zadané téma. Cena této služby je 20,- Kč + 1,- Kč za každý záznam. S využitím dostupných informačních zdrojů zájemcům vyhledáme knihy, články z novin či časopisů v regionálním tisku a webové odkazy vztahující se k tématu seminární, bakalářské, diplomové či jiné práce žadatele.

 • V roce 2006 Městská knihovna Pelhřimov získala díky grantovým programům do rozpočtu více než čtvrt miliónu korun.

 • V tomto roce začala pelhřimovská knihovna jako první z knihoven Kraje Vysočina posílat své katalogizační záznamy do Souborného katalogu ČR, zpracované dokumenty se staly součástí této nejrozsáhlejší báze dokumentů.

 • Od roku 2006 knihovna pravidelně pořádá bezplatné počítačové kurzy, kde se zájemci učí pracovat s počítačem,  psát texty na počítači, používat elektronickou poštu, vyhledávat na Internetu. 

 • Od 1. dubna 2007 zavedla knihovna bezplatné půjčování AV médií - kompaktní disky, audiokazety a gramofonové desky. Maximální počet půjčených AV médií podle druhu nosiče je 5 kusů.

 • V roce 2007 došlo k rozšíření výpůjční doby v hudebním a dětském oddělení pelhřimovské knihovny. Knihovna rozšířila výpůjční dobu hudebního oddělení o 2 hodiny týdně, v dětském oddělení o 3 hodiny týdně.

 • Od roku 2007 Městská knihovna Pelhřimov nabízí pravidelně bezplatné kurzy Trénování paměti vedené Janou Vejsadovou - lektorkou České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu.

 • Rok 2008 přinesl další rozšíření výpůjční doby v  dětského oddělení, v pondělí, středu a pátek je i ve školním roce otevřeno dopoledne od 7.30 do 11.00 hodin.

 • V lednu 2009 knihovna nově zavedla službu Upozornění na konec výpůjční lhůty.

 • Čtenářům, kteří mají zadanou e-mailovou adresu, nově zasíláme upozornění na vrácení dokumentů 5 dnů před uplynutím výpůjční doby elektronickou poštou. U vypůjčených hudebnin se upozornění zasílá 3 dny před koncem výpůjční doby.

 • Novou službou knihovny v roce 2009 bylo Wifi připojení v knihovně. Čtenáři mohou bezdrátový Internet využívat zdarma ve studovně knihovny.

 • Od. března 2010 je prezentace činnosti Městské knihovny Pelhřimov na Facebooku. Aktuální informace o dění získá zájemce kliknutím na logo Facebooku na webu knihovny.

 • V roce 2010 Městská knihovna nabídla novou možnost, jak si zpestřit každé středeční odpoledne v knihovně. Od 1. září zahájil svou činnost Klub deskových her v hudebním oddělení.

 • Jedinečnou novinkou pro uživatele byl nově pořízený WWW katalog OPAC 2.0 Carmen, jehož ostrý provoz byl spuštěn v březnu 2011. Pelhřimovská knihovna patřila mezi první knihovny v ČR, které tento katalog pro své uživatele pořídily. Katalog, jež má nový a nejmodernějším trendům odpovídající design, nabízí uživatelům zcela nové služby, uživatelsky příjemnější prostředí a rychlejší vyhledávání knih a informací o fondu knihovny.

 • Od října 2011 nabízí knihovna další novou službu, půjčujeme elektronickou čtečku knih Jinke Hanlin V3+, která nabízí řadu čtenářských funkcí pro pohodlné čtení a obsahuje cca 500 nahraných knih.

 • V rámci pořádaných přednášek, besed, seminářů a dalších pořadů se mohli návštěvníci setkat s uznávanými odborníky z nejrůznějších vědních oborů – historikem Dušanem Tomáškem, lékařem prof. MUDr. Jiřím Heřtem, astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc., neurofyziologem prof. RNDr. Františkem Vyskočilem, DrSc. historikem PhDr. Zdeňkem Mahlerem, psychologem prof. PhDr. Jarem Křivohlavým CSc., hudebním kritikem Jiřím Černým, sexuologem MUDr. Radimem Uzlem, botanikem RNDr. Václavem Větvičkou, socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. či mediálně známými osobnostmi moderátorem Václavem Moravcem, sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem, televizním reportérem a publicistou Stanislavem Motlem,  rozhlasovým zpravodajem Janem Šmídem či spisovateli a básníky Ivanem M. Jirousem, Ludmilou Vaňkovou, Vlastimilem Vondruškou, Simonou  Monyovou, Vladimírem Šindelářem, Michalem Vieweghem, Jáchymem Topolem, Radkem Johnem a mnoha dalšími.

Historie knihovny