Provozní řád studovny s internetem

Oddělení - Studovna s internetem
 1. Přístup na Internet je umožněn pouze uživatelům knihovny  starším  15 let po předložení platného čtenářského průkazu, mládež do 15 let rovněž po předložení čtenářského průkazu a v doprovodu osoby starší 18 let.
 2. Služby Internetu může využít jednorázově i uživatel bez  čtenářského průkazu za vyšší poplatek (viz ceník).
 3. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 4. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny, jimž nahlásí zahájení i ukončení práce s PC.
 5. Uživatel platí sazbu  (viz ceník) za jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
 6. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Po dohodě s pracovníkem knihovny, podle zájmu o internetová místa, může tato doba být prodloužena. Zamluvit stanici lze i telefonicky na čísle 565 321 093. Stejným způsobem lze zamluvení stanice i zrušit. Rezervace propadá po 10 minutách prodlení.
 7. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
 8. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na disketách nebo vytisknout na tiskárně (viz ceník). Uživatelé mohou používat pouze diskety zakoupené v knihovně nebo vlastní, které však musí předložit obsluze k přeformátování.
 9. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog. Rovněž tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.
 10. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb, jako je post.cz, seznam cz, atlas cz a pod.
 11. Provozovatel (Městská knihovna Pelhřimov) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
 12. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí knihovny ze studovny MěK. Tímto však nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou  u Internetu.